Arhiva

Archive for the ‘Fişa individuală 2008’ Category

Bogdan Creţu – invitat special

I. Fişa individuală

Nume: Creţu

bogdan cretuPrenume: Bogdan-Mihai

Pseudonim(e) literar(e):

Data şi locul naşterii: 21 ianuarie 1978, într-un spital din Medgidia (oraş de care nu mă leagă nimic altceva), pe un cearceaf verde

Blog/ site personal: Nu am timp, răbdare etc.

Cărţi publicate: Arpegii critice. Explorări în critica şi eseistica actuale, editura Timpul, Iaşi, 2005; Matei Vişniec – un optzecist atipic, Editura Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, 2005; Lecturi actuale. Pagini despre literatura română contemporană, Editura Timpul, Iaşi, 2006; Utopia negativă în literatura română, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2008

Premii obţinute: destule, în şcoală; chiar unul pentru poezie în studenţie; pentru cărţi, vreo 4: Premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România (2006); Premiul pentru debut al revistei „Convorbiri literare” (2006), Premiul pentru debut al „Ziarului de Iaşi” (2006), Premiul pentru critică al revistei „Ateneu” (2007)

Colaborări: de-a lungul timpului, multe, prea multe: am susţinut (şi, în câteva cazuri mai susţin) rubrici constante la reviste ori ziare precum Adevărul literar şi artistic (seria Marius Vasileanu), Convorbiri literare, Contrafort, Însemnări ieşene, Tribuna, Paradigma, Viaţa românească, Ziarul de duminică, Ziarul de Iaşi. De colaborat am colaborat, uneori destul de frecvent, la Observator Cultural, Vatra, Steaua, România literară, Ateneu, Orizont, Cuvântul, Dacia Literară, Transilvania, Euphorion, Cultura, Poezia, Poesis şi câte şi mai câte…

Cenacluri frecventate: Câteva în Iaşi, dintre care vreme de câţiva ani Cenaclul Outopos, între 1997 şi 2000, în fiecare joi din timpul anului şcolar. Printre combatanţi se mai numărau: Lucian Dan Teodorovici, Florin Lăzărescu, Codrin Dinu Vasiliu, Livia Iacob, Şerban Axinte, Doris Mironescu, dar, destul de des, şi prietenii din Club 8, de la O. Nimigean, la Radu Andriescu, Dan Lungu, Constantin Acosmei şi Antonio Patraş. Ne-a păstorit şi ne-a găzduit, ani buni, la Casa Dosoftei, Mirel Cană, romancier ignorat, pe nedrept, sub numele Şerban Alexandru.

Am mai participat, strict ocazional, şi la Cenaclul Euridice, condus de scriitorul Marin Mincu.

Lecturi în cenacluri, cluburi: Am citit, în anul al III-lea, parcă (deci prin 1999), poezie în cenaclul Outopos şi am încasat o chelfăneală memorabilă, care m-a făcut să mă las de meserie şi să mă reorientez.

Debut revuistic: Asta nimeni nu are cum să o uite: am debutat în aprilie 1997, în revista Convorbiri literare, cu un articol despre două cărţi despre Nichita Stănescu, semnate de Marin Tarangul şi, respectiv, Daniel Dimitriu. Îmi amintesc şi o întâmplare hazlie, care atunci mi-a ars destui neuroni: cum nu l-am găsit la redacţie pe redactorul-şef, i-am lăsat la birou articolul, scris cu pixul, însoţit de un bilet care începea cam aşa: „Stimată doamnă Cassian Maria Spiridon”. Nu s-a supărat, iar textul a apărut, spre marea mândrie a mea şi, mai ales, a părinţilor mei, cărora li se părea o mare reuşită faptul că vedeau tipărit numele odraslei din anul I în revista lui Maiorescu

Debut în cenaclu: Am mai spus-o, în Cenaclul Outopos, în calitate de poet, care ţinea să scrie, în ciuda tuturor, cu rimă, ritm etc. Azi textele acelea nici măcar nu mă mai înduioşează…

Debut on line: Cred că într-o revistă care se intitula Nordlitera, cu unele articole lungi cât o zi de post, despre Matei Vişniec… Prin 2003 sau 2004. Dacă nu oi fi apărut cu niscaiva poezele înainte, nu mai reţin…

Debut sonor: Din 2006 colaborez frecvent (adică săptămânal şi, de când emisiunea şi-a schimbat formatul, a odată la două săptămâni) la emisiunea Convorbiri literare de la Radio Iaşi, unde prezint câte o carte.

Debut în volum: Aici mi-e greu să spun. Fizic, am ţinut mai întâi în mână Arpegiile critice (editura Timpul), carte cu mult mai mult noroc decât merita. La vreo 2-3 săptămâni mai târziu, a ieşit şi monografia despre Vişniec, pe care eu o planificasem ca debut absolut şi la care lucram de mult timp. Aşa că am luat, fără mustrări de conştiinţă, premii de debut pentru ambele volume, care mi-au ieşit la finele lui 2005.

Bogdan Cretu 4II. Topuri

Edituri: E clar că în ultimii ani piaţa editorială s-a mai aşezat şi asta datorită unor edituri (nu multe) care s-au hotărât să investească şi în literatura actuală. Am regretat mult, pe vremuri, dispariţia editurii Univers. Acum, în ceea ce priveşte literatura universală, cred că Poliromul şi Paralela 45, başca Humanitas au reuşit să suplinească dispariţia. Una peste alta, dacă ar fi să fac un top al editurilor actuale, pe primele locuri s-ar situa Polirom, Cartea Românească, Paralela 45, Cartier (din Chişinău), Curtea Veche, Humanitas şi, pentru seria de poezie tânără, Vinea. Regret diminuarea activităţii editurii Pontica

Reviste literare: Puţine sunt publicaţiile nearondate nici unui grup de interese, căci autocefalia nu mai e profitabilă. Observată în paginile revistelor de cultură, viaţa noastră literară e tare mediocră, uneori chiar meschină. De aceea, mi-au plăcut mereu tentativele independente, care ieşeau din sistem, de la Fracturi, la Ca şi cum ori mai recenta Pana mea. Dintre revistele de top, prefer Viaţa românească (o publicaţie în care chiar ai ce citi), Observator cultural, Bucureştiul cultural, Ziarul de duminică, Vatra, Orizont, Paradigma, Argeş, Tribuna, Contrafortul din Chişinău (o revistă mult mai bună decât majoritatea din ţară), şi, fireşte, anumite pagini din România literară, Convorbiri literare, Timpul, Apostrof, Ramuri. Oricum, prefer să îi citesc, oriunde, pe scriitorii care se manifestă onest şi care nu îşi schimbă opiniile în funcţie de revista în care publică.

Cartea de poezie/ cartea de proză: Nu cred că pot încropi un top pietrificat; voi aminti scriitori, nu cărţi. În funcţie de tonus, de toane, preferinţele se mai modifică. Oricum ar fi, i-aş aminti oricând pe Eminescu, pe ultimul Bacovia, pe Arghezi, Ilarie Voronca, Gherasim Luca, Nichita Stănescu, Mircea Ivănescu, Leonid Dimov, pe Ileana Mălăncioiu, Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi, Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, Daniel Turcea. Dintre poeţii ultimelor decenii optez ferm pentru Ion Mureşan, Nichita Danilov, Mariana Codruţ, Liviu Ioan Stoiciu, Matei Vişniec, Cristian Popescu, Ioan Es. Pop, O. Nimigean, Claudiu Komartin, Radu Vancu, Marius Ianuş, Constantin Acosmei, Dan Coman, Ştefan Manasia, Ruxandra Novac, V. Leac, T.S. Khasis. Ştiu, sunt mulţi, dar cred că poezia reprezintă cel mai fertil areal al literaturii noastre. În ceea ce priveşte proza, aş aminti şi trezit din somn nume precum Dimitrie Cantemir (cred că Istoria ieroglifică e cel mai bun roman al nostru), I.L. Caragiale (maestru absolut al prozei scurte), Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, M. Blecher, Mateiu I. Caragiale, G. Ibrăileanu, Călinescu (în special pentru Scrinul negru), Marin Preda, Eugen Barbu (care are 3 romane de neocolit), Nicolae Breban (care îmi place în mod special, are o forţă aparte), Ştefan Bănulescu. Dintre prozatorii mai recenţi, îi aleg pe Ştefan Agopian, Petru Cimpoeşu (mai ales cel din Povestea marelui brigand), parţial Cărtărescu, Radu Aldulescu şi, pe picior de egalitate cu cei înşiraţi mai sus, Răzvan Rădulescu şi Bogdan Popescu, despre care cred că vor deveni prozatori mari.

Bogdan Cretu 3

III. O…

…întrebare pentru scriitorul preferat:

Da, dar care e scriitorul meu preferat? Când răspund la acest interogatoriu, îl recitesc pe Tolstoi şi mai că aş spune că despre el e vorba… Dar dacă mă apucă pohta de Cervantes, de Dostoievski, de Shakespeare, de Eminescu, de Caragiale ori de Borges? Sau dacă mi se face dor de Ioan Es. Pop? Pe care să-l iau la întrebări? De regulă nu cred că există întrebări atât de isteţe, încât chiar să poată pretindă un răspuns care să lămurească o problemă esenţială. Aşa că aş avea curiozităţi benigne, eventual pitoreşti. I-aş convoca, de pildă, pe Eminescu şi pe Caragiale şi i-aş întreba dacă merita Veronica Micle atâta atenţie. Fireşte, Caragiale ar bârfi-o cinic, mi-ar oferi, după câteva halbe, şi amănunte picante, iar bietul Emin m-ar lua la palme… Pe Tolstoi l-aş întreba cum a fost în ultima excursie pe care a făcut-o. Pe Borges l-aş întreba oricum altceva decât l-a întrebat Marin Sorescu (cum i se pare pilaful pe care îl înfuleca); ceva de genul: „Cum vi se pare Marilyn Monroe?” Mi-ar fi plăcut, oricum, să fi petrecut câteva nopţi cu Nichita Stănescu, aşa cum am petrecut cu Ion Mureşan.

… idee pentru o viaţă literară mai bună:

Oho, dacă aş avea o asemenea idee, aş fi mare. Deocamdată nu am decât dorinţe utopice. De pildă, bine ar fi dacă tot scriitorul ar fi onest şi şi-ar recunoaşte limitele. Şi dacă ar avea, totodată, altruismul de a accepta valoarea confratelui. Bine ar fi dacă nu ar mai pune orgoliul pe primul plan. Şi dacă nu am mai accepta să cocoţăm mediocrii în posturi cu decizie. Şi dacă orice favoritism vizibil ar fi înfierat pe faţă. Dacă ar dispărea parti-pris-urile. Dacă şi-ar face critica datoria şi nu ar mai executa tot felul de scenarii. Vieţii noastre literare îi lipseşte, pe scurt, onestitatea. Există prea multe găşti, prea multe interese şi prea mulţi autori care cred că dreptatea şi adevărul nu există dacă nu sunt formulate de ei. Prin urmare, nu am nici o idee, am doar regrete că nu e aşa cum ar trebui să fie.

… problemă cu (pe care) s-a confruntat (a observat-o) de când a „intrat” în literatură:

Am să mă refer la una care ţine de critica literară. Nu-mi plac criticii care scriu la comandă, ţinând cont de tot felul de zvonuri, indicaţii, interese. Nu-mi plac nici cei care îţi dau impresia că îţi arată ei cum stau lucrurile, care cred că un scriitor există doar pentru că a scris el, marele critic, despre el. Nu-mi plac criticii lipsiţi de empatie, cei siguri să sunt invincibili, că nu pot greşi. Nu-mi plac, altfel spus, criticii cărora le lipseşte capacitatea de a comunica propriu-zis cu opera. Nu-mi plac criticii-ginecolog. Toate acestea pornesc de la lipsa de umor. Prin urmare, principala problemă de care te loveşti este lipsa de umor a unor scriitori. Doar un scriitor obtuz îţi poate purta sâmbetele pentru că nu te-ai arătat entuziasmat de o carte a sa. Am mai observat că, în general, critici literari sunt mult mai înverşunaţi decât scriitorii. Cred că e vreun ciolan de împărţit. Ei bine, nu e!

O altă problemă reală căreia am fost nevoit să-i fac faţă este obiceiul scriitorului veleitar de a-l hărţui pe critic. Cel bun, conştient de valoarea sa, nu o face, are încredere în cărţile sale. Iar când acest scriitor este o damă trecută de a treia tinereţe, lucrurile devin chiar dezagreabile. Credeţi-mă, am păţit-o…

IV. Întrebări cu răspuns opţional:

1. Ce ţi se pare „în regulă” în literatura română actuală?

Bogdan Cretu 5Mă bucur să contat că, în ciuda scepticismului multora, a apărut o serie de poeţi foarte buni, cum ar fi cei pe care i-am înşirat mai înainte. În regulă mi se pare şi programul pe care şi l-au impus edituri precum Polirom, Cartea Românească, Vinea ş.a. de a publica scriitori tineri. E o şansă şi, de vreo 5 ani, scena literară s-a reconfigurat şi a devenit, oricum, mult mai vizibilă. Există şi câţiva critici literari, de la Paul Cernat la Daniel Cristea-Enache, de la Antonio Patraş şi Doris Mironescu la Andrei Terian, care dovedesc seriozitate, chemare şi de cele mai multe ori onestitate. În plus, paginile revistelor sunt deschise, editurile se află şi ele în căutare de talente, nu-i mai rămâne scriitorului decât să-şi facă treaba. Şi, nu în ultimul rând, „în regulă” mi se mai pare şi Vasile Leac.

2. Ce ţi se pare în neregulă?

Am mai amintit ce mă deranjează, în mare. Sintetizez şi adaug. Lipsa de onestitate. Deschiderea către compromis. Plecarea spinării. Înverşunarea. Exilarea lui Paul Goma. Minimalizarea lui Marin Mincu. Hărţuirea lui Liviu Ioan Stoiciu. Sistemul care nu acceptă independenţii. Tăcerea scriitorului român, atunci când ar fi cazul să răcnească. Prea facila deschidere a Uniunii Scriitorilor către toţi neaveniţii doritori de pensii. Premiile aranjate, cu zecile. Râca, uneori chiar ura dintre scriitori. Literatura „făcută”, falsă.

3. Ai vrea să trăieşti din scris?

Nu, nu aş vrea să trăiesc din scris, pentru că îmi place foarte mult meseria mea de dascăl şi nu aş renunţa la ea. Nu aş putea nici să nu scriu, dar m-ar agasa un ritm care nu ar fi al meu, ci ar fi impus de comenzi, de obligaţii etc. Ar însemna să trec pe pilot automat şi nu mai vreau aşa ceva. A fost o vreme când am păcătuit astfel, dar între timp priorităţile mi s-au reordonat. Am luat, vara asta, o pauză de la cronica literară şi m-am simţit liber. Dar, mi-am dat seama, îmi şi lipsea ceva, aşa că m-am întors spăşit la masa de lucru. Nu ca să trăiesc din ceea ce scriu, ci pentru a-mi satisface o nevoie.

4. Acum cuantifici performanţa în literatură?

Nu văd un criteriu absolut: nici numărul de cititori, nici premiile, nici tirajul, nici reacţiile criticii nu certifică valoarea, deci „performanţa”. S-au scris cărţi despre asta, nu cred că pot eu rezolva aici problemul…

5. Ai un model de performanţă?

Greu, foarte greu… Am cam multe, de la G. Călinescu, la Al. Paleologu. Visez, totuşi, să scriu cândva o carte care să poată sta lângă Gogol-ul lui Lucian Raicu. Sau lângă Dicţionarul personajelor lui Dostoievski al lui Valeriu Cristea.

6. Ce ar trebui să includă un management literar performant?

Oameni capabili să se ocupe de toate etapele pe care le are de parcurs o operă de la stadiul de manuscris la cel de carte. Adică agenţi literari. Şi ar mai fi nevoie de oameni capabili, la vârf, care să distribuie cu responsabilitate banii şi care să ceară socoteală pentru ei.

V. Portret/ autoportret:

Bogdan Cretu 2

1. Un autoportret:

Nu ştiu cum sunt, tot ce ştiu e că încerc să fiu un critic onest şi că nu mă apuc de scris dacă nu vine de la sine. Nu mai forţez lucrurile. Critica este tot o formă de expresie a sinelui, aşa că nu are rost să te străduieşti prea tare. Nu înghit literatura din prefabricate, ci doar pe aceea care îmi transmite un puls autentic. Caut, altfel spus, oriunde, viaţa, nu dibăcia. Tot ce ştiu este că dorm liniştit atunci când am impresia că mi-a ieşit un text bun. Altfel, ca om sunt un măscărici care găseşte un motiv de râs din orice. Nu prea am prejudecăţi, am doar principii pe care încerc să nu le trădez. Am comis, fireşte, destule greşeli, dar încerc, şi în viaţă, şi în meserie, să nu fac rău cu bună ştiinţă.

De la o vreme, de când am trecut printr-o experienţă cam grea pentru umerii mei înguşti, lucrurile mi se par mult mai simple decât înainte. Nu mai acord importanţă intrigilor, nu mai sunt orgolios şi nu mă interesează aliş-verişurile vieţii literare.

Încerc, pe scurt, să fiu un profesor bun şi un critic onest, fără să forţez prea mult lucrurile. Atât! Restul nu e de mărturisit în public.

Un portret al generaţiei (unde şi cu cine te-ai încadra):

Cred în prietenie, nu în generaţii. Am mai scris că, după mine, ceea ce se tot numeşte „generaţia 2000”, „milenarism” etc. nu reprezintă decât găselniţe ale criticii, care dramatizează lucrurile. Prin urmare, nu am cum să confecţionez un portret al tinerilor scriitori, preferând să mă pronunţ cu aplicaţie, când o fac, despre individualităţi. Omeneşte, sunt mai apropiat de Radu Vancu, de V. Leac, de C. Acosmei şi de alţi câţiva. Profesional, mă simt aproape de orice critic sau scriitor care-şi face treaba cu responsabilitate, fără compromisuri.

VII. Ultima dorinţă

Ce-mi doresc eu, ce-mi propun eu, ca scriitor:

Nu cred că sunt scriitor. Altfel, îmi doresc/ propun ca textele mele să mă exprime pe mine aşa cum sunt, cu atuurile şi cu stângăciile pe care mi le ştiu. Dincolo de asta, zace în mine la dospit o materie umană în care mă tem să sap deocamdată, preferând să o mai las să se decanteze. Nu detaliez, dar presimt că o să mă surprind şi pe mine cândva.

Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? Ce nu ţi-aş dori?

E simplu: îţi doresc să te bucuri de cât mai multe cărţi bune. Şi să devii un om modelat de aceste cărţi. Adică unul responsabil, cu umor, cu bun simţ şi, din când în când, sărit de pe fix.

Reclame

Viviana Muşa – un chestionar

Baza de date – Autori

I. Fişa individuală

Nume: Muşa

Prenume: Viviana

Pseudonim(e) literar(e):

Data şi locul naşterii: 25 noiembrie 1977, Buzău

E-mail: best_vivi_ever@yahoo.com

Blog/ site personal: www. scoalaspeciala.blogspot.com

Cărţi publicate (titlu, an, editura, tiraj – când e cazul):

scoala speciala-viviana musaA publicat volumul de poezie «Şcoala Specială», (2008, Editura TREI, Bucureşti, Prefaţă de Radu Andriescu, ediţie bilingvă, traducere în limba engleză de Patricia Rădoi) , «Iubirea departelui», (1997,  Editura Mad Lynotipe, Buzău). Textele mele au fost incluse şi în antologiile «Primăvara cuvintelor» (1996, Editura Mad Lynotipe, Buzău) şi «Literatura tânără 2007», (Uniunea Scriitorilor, Cluj). Am publicat versuri în revistele «România literară», «Pana mea»,  «Apostrof», «Tiuk» etc

Premii obţinute: Între 11 şi 18 de ani, în fiecare an am primit cel puţin unul.

Am “măturat” tot ce înseamnă premiul doi literatură scrisă de pionieri gen Tinere condeie, Pana de aur, Tinere talente , de-astea, în general pentru poezie dar am luat la un moment dat şi un premiu pentru proză SF.  Am luat şi un premiu la radio pe la 14 ani, m-au invitat la Bucureşti, emisiunea Şcoala elitelor. Mă pot mândri cu adevarat de două premii: locul I la Concursul Naţional de Poezie al Poliţiei Române, deci dupa 89 dar nu mai ştiu exact anul şi în luna imediat următoare Premiul de poezie al  revistei “Amprenta” oficiosul poliţiei din Buzău. Amândouă au fost premii în bani, câte 100 de lei,  pentru celelalte primeam loc în tabere de creaţie.

Colaborări: Păi dacă te uiţi în fişa mea fiscală în ultimii ani o să vezi Cuvântul, Observator cultural, Cultura,  Le monde diplomatique , Ziarul financiar,  Psychologies magazine, Elle, Tabu, Cosmopolitan etc.  Şi TVR Clutural şi Euforia. 😉 .

Cenacluri frecventate / Lecturi în cenacluri, cluburi / Debut în cenaclu / Debut on-line (reviste literare on-line):

Săptămânal începând cu clasa a doua până în clasa a opta am frecventat cenaclul „Floare albastra”, Casa şoimilor patriei şi pionierilor  din Buzău (condus de Melania Vergu, da da, de la Gîndul şi am avut-o colegă de cenaclu pe Cristina Modreanu, da da cea care face cronici de teatru şi emisiuni pe TVR Cultural).  În 97 m-am mutat în Bucureşti şi am fost o vreme la cenaclul  de la Litere condus de Mircea Cărtărescu. Am şi citit acolo cu Răzvan Ţupa în aceiaşi zi. M-a lăudat Paul Cernat şi m-a facut praf, pe bună dreptate, Cărtărescu. Pe Ţupa invers. Eu din ziua aia m-am lăsat de scris pentru 10 ani. Apoi am reluat după ce m-am plictisit de făcut şcoli de psihologie şi m-am trezit cu timp liber. Am început să merg în Club A la serile lui Răzvan, unde nu-i neapărat un cenaclu e mai mult o emisiune de divertisment cultural dar mie  îmi lipseşte acum că nu mai ajung joia acolo. Apoi m-am reapucat de scris în 2007 pentru câteva luni şi  textele noi le-am postat prima oară pe http://www.clubliterar.com, tot un soi de cenaclu.  Le-am citit apoi în Club A, la Muzeul Literaturii în Cenaclul Euridice şi la Cluj la Colocviul tinerilor scriitori. Acum frecventez Cursurile de scris creativ organizate gratis pentru şomeri de primăria oraşului Ris Orangis, o suburbie a Parisului, unde locuiesc din iulie.

Debut revuistic: Revista Ramuri din Târgovişte prin clasa a şasea sau cam aşa ceva … Cum au ajuns poeziile mele acolo nu mă întrebaţi că nu ştiu! Tot prin anii aia am apărut şi la Poşta redacţiei în România literă. Constanţa Buzea a zis că aveam o bună nebunie poetică. ;). Acolo am trimis eu, asta ştiu sigur!

Debut sonor (înregistrari Radio cu lecturi, casete audio difuzate public, audiobook): Prima dată şi prima dată am fost la Radio prin clasa a patra, la Radio Cluj când am participat la un concurs pionieresc pe acolo. Apoi cum spuneam Şcoala elitelor la Bucureşti şi tot aici ceva interviu cu mine la emisiunea Clubul Adolescenţilor. La Radio Campus în Buzău de nenumărate ori. Aici am avut şi rubrică într-o emisiune pe la vreo 16-17 ani. Apoi în  partea a doua a carierei mele literare iar Radio Cluj în 2007 şi iar Radio Bucureşti emisiunea Elenei Vlădăreanu plus bonus la RFI cu Matei Martin. La Buzău nu am mai ajuns.

Debut underground (tipărituri neoficiale, fără ISBN): Şcoala specială, no name

viviana 002

II. Topuri(1-10)

1. Edituri: Topul meu este unul pur sentimental şi nu ţine de cărţile editurilor deşi îmi sunt drage şi ele ci de cei care lucrează pentru cărţile astea:   Locul I şi coroniţă fireşte Editura TREI iar locul I bis, Polirom şi Cartea Românească.

2. Reviste literare: Ei na, am fost PR 4 ani! TOATE!

3. Cartea de poezie / Cartea de proză (autori români)

Cântece excesive, Dan Sociu / viitorul roman al lui Ionuţ Chiva.

III. O…

– întrebare pentru scriitorul preferat

L-am întrebat, mi-a zis NU.

– idee pentru o „viaţă” literară „mai bună”

Viaţa mea literară merge foarte bine. Din ce ştiu eu am apărut ca personaj într-un roman publicat şi într-unul care va fi publicat în curând şi în poeziile a vreo 5 poeţi şi poete. În general personajul meu face sau se aşteaptă de la el să facă dragoste. Ce poţi să-ţi doreşti mai mult de la o viaţă literară?!

– problemă cu (pe) care s-a confruntat (a observat-o) de când a „intrat” în literatură

Eu în literatură nu am probleme. Mă descurc.

V. 1. Un autoportret (în cuvinte)

Când zic auto-portret îmi vine în cap pisică făcută afiş pe asfalt. Eu ca avatar prefer un gif, măcar 4 – 5 poze care să ruleze pe “fast” cu Anita Hegerland  cântând “Trollkarlen Lurifix” ca fond sonor. Na, daca-mi dau un tur  văd că iar ar trebui să mai slăbesc apoi mă înduioşez de mine şi-mi zic “lasă Vivi că tu eşti sexi oricum!”. Îmi sunt dragă în aproape orice circumstanţe. Asta e şi bine dar e şi rău. E bine că dacă te iubeşti le faci chef celorlalţi să te iubească şi ei, dar e rău că asta te încetineşte când trebuie să fii dură cu tine.  Deci sunt iubibilă păcat că sunt obositoare. Am multe lipsuri şi excese dar sunt abilă şi ajung la performanţă suprapunându-le. Cum zicea naşa mea “Viviana pe tine orice zdreanţă arată elegant”. Apuc să fiu şi surprinzătoare din când în când dar de cele mai multe ori din cauza vitezei pedalez în platitudini. Nu sunt în stare să mă abţin şi de aici mi se trage de regulă sinceritatea. Nu-mi place neapărat aventura dar nu am dus lipsă. Şi ca pe mine îi iubesc şi pe ceilalţi, mai apropiaţi sau mai îndepărtaţi deşi spre diferenţă de ei, eu nu mă pot părăsi. Şi dacă ei o fac îi înţeleg până la urmă: eu sunt un spectacol minunat mai ales în condiţii extreme. Când e să plâng nu mă plâng. Ştiu ce-am făcut şi ce nu am fost în stare să fac şi-mi cer iertare.

Viviana_Musa_Montaj.

2. Un portret al generaţiei (unde şi cu cine te-ai încadra)

Literar vorbind eu mă încadrez la excepţii. Sunt simpatică  la chefuri de scriitori, îi frecventez asiduu dar e greu să porţi discuţii prea serioase cu mine. Nu-s bună de intrat într-o şcoală, eu mai mult cu recreaţiile. Nu că nu duc dar casc autentic la teoretizarea înaltă. Am 6 la gramatică şi nu ştiu să citez pe de rost. Dacă e să zic ceva zic din reziduurile măcinate în mine şi cum sunt sintetică în zis termin repede cu vorbitu şi prefer să fac. Deci nu că nu vreau, că eu sunt sociabilă, dar în condiţiile astea cui îi arde să se încadreze cu mine, literar vorbind? Eu şi generaţia mai mult dansăm, mai mult ne veselim. Şi credeţi-mă îmi e greu să-i trag spre astea pentru că, pe invers decât ceea ce zic unii critici, generaţia asta e citită şi e muncită de lectură. Sunt vii şi mâncaţi de vii de ceea ce scriu. De-asta îmi e şi greu să mă numesc scriitoare prin comparaţie cu ei. Eu prefer să simt, să fac şi textul e abia la coada priorităţilor. Văd poezie pe unde trec, mă bucur de ea, dar nu mă preocupă să o lucrez să iasă literatură. Înjură-mă de poezie şi nu mă supăr, ei te vor lua la bătaie în schimb!

VI. 1. Ce-mi doresc/propun eu ca scriitor?

Cum spuneam eu nu scriu, eu pleznesc nişte texte. Nu-mi propun, doar sper să-mi mai iasă. În plus treaba asta cu propusul şi doritul e foarte încâlcită în capul meu de câteva luni. Eram convinsă că voi merge în Suedia, am fost în Spania şi Portugalia. Eram convinsă că voi avea o viaţă boemă la Berlin, am o viaţă de confort la Paris. Eram convinsă că voi fi fericită, sper să merg în Africa în 2 ani.

2 Ce-ţi doresc eu ţie, cititorule? Doresc oricui să găsească sens.

Ce nu ţi-aş dori(vreodată)? Să vezi răul venind şi să nu poţi face nimic să-l opreşti.

Rita Chirian – un chestionar

Fişa individuală

p1020702Nume: Chiribuţă (nume care mi-e tare drag; înseamnă – am găsit cuvântul într-un dicţionar, demult-demult – „pălărie cu boruri largi”; mi-am imaginat-o pe cea din poveşti, de vrăjitor);

Prenume: Alina-Rita (primul – prozaic, al doilea – scurt şi tăios);

Pseudonim(e) literar(e): Rita Chiratta (pentru scurtă vreme, în anii de liceu), Rita Chirian;

Data şi locul naşterii: Botoşani, 20 mai 1982.

Cărţi publicate: Sevraj, Ed. Vinea, Bucureşti, 2006;

Premii obţinute: Am fost dintotdeauna una-dintre-premiante. Ceea ce poate deveni la un moment dat curată ordalie. O să amintesc doar Premiul Naţional „Mihai Eminescu” – Opera Prima, Botoşani, 2007. Şi, da, copil cuminte, am fost olimpic naţional, cu menţiuni, premii speciale şi un premiu al II-lea în 2001.

Colaborări: Cea mai însemnată (pentru mine) a fost colaborarea cu revista Cultura.

Cenacluri frecventate: „Frecvenţa” (a se citi „consecvenţa”) n-a fost niciodată un atribut al meu. M-am mai trezit prin cenacluri, dar numai întâmplător. În ultima vreme, Clubul Astra sibian, ex-„Vladimir Munteanu”.

Fişa completă într-un număr viitor din revista Observator cultural

Marin Mălaicu-Hondrari

Fişa individuală (din „un chestionar” 2008) – toate răspunsurile într-un număr viitor al Observatorului cultural

Nume: Mălaicu-Hondrari

Prenume: Marin

Pseudonim(e) literar(e):

Data şi locul naşterii: 29 ianuarie 1971, Năsăud

Cărţi publicate:

2004 – Zborul femeii pe deasupra bărbatului, ed. Eikon, Cluj-Napoca

2006 – Cartea tuturor intenţiilor, ed. Vinea, Bucureşti

dscf3469

2008 – Cartea tuturor intenţiilor, ediţia a II-a , ed. Cartea Românească, Bucureşti

179